Copperstone logo

GRANGEX identifierar, förvärvar samt utvecklar en projektportfölj av mineralprojekt i Europa både inom återvinning och utvinning som bidrar till den hållbara omställningen av det europeiska samhället, med strävan mot det lägsta koldioxidavtrycket inom mineralutvinningsindustrin, genom att använda bästa tillgängliga teknologier (BAT). 

Nuläge och plan framåt

Under 2023 har Grangex med helägda dotterbolaget Dannemora Mineral AB gått in i en ny fas gällande Dannemoraprojektet. Studiefasen är lämnad och projektet går in i genomförandefasen för återstarten av Dannemoragruvan år 2025. Den positiva utvecklingen har fortsatt i inledningen av 2023 genom det viktiga royaltyavtalet och de bindande villkoren för ett kommande off take-avtal med Anglo American, som bolaget tecknade i mars 2023. Förhandlingarna skedde under konkurrens, ett unikt avtal för svensk gruvindustri och en viktig bekräftelse och ”game changer”.

För att säkerställa en övergång i produktion är byggandet av en linjeorganisation initierad. Dannemora vill nu påbörja byggandet av en egen organisation inom Teknik/Förädling genom att rekrytera en:

Chef Teknik/Anrikningsprocessen

Som Chef Teknik/Anrikningen ingår du i ledningsgruppen och rapporterar till VD. Du är en central kraft i att bygga upp och vara delaktig i hela gruvans uppstart och nå målet världens grönaste gruva!

I arbetet kommer du att vara beställare av en anrikningsprocess designad för Dannemora men också mottagare när den levereras av projektet. Dannemoragruvan övergår från en torr till en kombinerad torr och våt process vilket innebär en omfattande investering.

Inför starten av produktion 2025 kommer en linjeorganisation för Anrikning att sättas på plats med funktioner som Process/Drift (5-skift) /Lab/ Underhåll(Service/El/Mek). I projektet kommer Chef Teknik/Anrikning att vara beställare och delaktig i att säkerställa att krav på BAT uppfylls.

Vem söks, egenskaper, erfarenheter, kvalifikationer och utbildning:

För att lyckas i denna roll ser vi att du har en gedigen teknikbakgrund med förståelse av anrikning och process inom gruvindustrin. Du blir först på plats och får möjlighet att forma och sätta organisationen på plats. För det tror vi att du har en entreprenöriell ådra och gillar utmaningen att driva Dannemoras största investering parallellt med byggande av organisation. Du är en beprövad ledare som har förmåga att ta dig an stort som smått under resans gång.

För att trivas fullt ut är du flexibel och har lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheterna i förändringar. Du besitter en god samarbetsförmåga och kan fungera med andra på ett lyhört och smidigt sätt. Det är värdefullt att du har en förmåga leda och motivera dina medarbetare på ett tydligt sätt.

Dannemoraprojektet värnar om ett högt engagemang och en stark team-känsla, kamratanda och arbetsglädje. Du får alla möjligheter att utvecklas tillsammans med bolaget och den fantastiska gruvan!

Du har erlagt högskoleexamen med relevant inriktning mot verksamheten som du kommer att ansvara för. Du har B-körkort och är en van användare av Microsoft Office. Du är bekväm att använda engelska i ditt arbete.

 

För mer information

Rollen är placerad i Dannemora/Stockholm. Vill du veta mer kontakta, Stefan Strömberg på SES Consulting, 070–2557111 eller stefan@sesconsulting.se. Sista datum för ansökan är 29 september. Dock kommer urval ske löpande fram till detta datum.