Tjänster

Search

En rekrytering genom search innebär en proaktiv kontakt med kandidat-marknaden för att säkerställa att passiva kandidater får ta ställning till en ny möjlighet.

Urval/Annons

En rekryteringsmetod som med ett starkt employer brand kan skapa ett intressant urval som SES Consulting genomför. Idag är mediakanalerna många och främst digitala, vi ger konkreta råd kring mediaval.

Tester/Second Opion

Ett bra komplement i en rekryteringsprocess som är effektivt och där ett test- batteri kan skräddarsys utifrån kravprofilen. Bland testverktygen finns såväl personlighets- som kapacitetstester.

Kan kombineras med en komptensbaserad intervju om det redan finns utvalda kandidater, så kallad second opinon

In-house/Talent acquisition

Behöver ni förstärka ert interna HR/TA arbete under en period så kan SES Consulting ta sig an uppdrag och bistå med kvalificerad rekryterings-erfarenhet där omfattning och längd kan variera. 

Kombinera tjänster

SES Consulting kan skräddarsy pragmatiska lösningar genom att kombinera ovanstående tjänster – kombinationer kan ge en bredare mer täckande genomgång av kandidatmarknaden utan större merkostnad.

I ovanstående tjänster utgår SES Consulting ofta från en vedertagen rekryteringsprocess som inte på något sätt är unik men en bra måttstock på de delar som bör finnas med. Det är konsultens förmåga att identifiera, attrahera och utvärdera kandidaterna som är avgörande för dig som uppdragsgivare.

Rekryteringsprocess 

  1. Uppstart – en mycket viktig fas det här vi mejslar ut de kritiska faktorerna för att identifiera rätt kandidat men också säkerställa att vi förstått uppdraget då vi blir uppdragsgivarens förlängda arm i kandidatmarknaden.
  2. Re(search) – ett strukturerat arbete där databaser, nätverk, källor och viss finurlighet/out of the box thinking samverkar för att bygga en longlist.
  3. Resultat/Longlist – kunden får insikt i resultatet av research.
  4. SES Consulting intervjuar – kompetensbaserad intervju av SES Consulting.
  5. Kandidatpresentation/Shortlist – en presentation av ett fåtal kandidater som SES Consulting förordar ett möte med.
  6. Kunden Intervjuar – kan bli flera intervjuer med olika stakeholders.
  7. Test – kandidaten är informerad om att detta är ett steg i processen och den genomförs baserat på det testbatteri som är beslutat.
  8. Referenstagning – strukturerad referenstagning av 3-5 referenter, gärna 360 grader.
  9. Kund och slutkandidat signerar avtal – denna punkt hanteras med fördel av uppdragsgivaren.

Notera att detta är en process som man ska se på pragmatiskt. De olika stegen går att omdisponera, steg kan uteslutas. Det är viktigt att ha förståelse för att kandidaten måste vara med på stegen i en process som ovan.

Har du funderingar? Hör av dig idag!